Badania nad otrzymywaniem i modyfikacją wysoko zdyspergowanej krzemionki strącanej

1996
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Dul J.

Elastomery, [1], 21-26 (1996)