Metody modyfikacji powiezchni napełniaczy mineralnych stosowanych w tworzywach sztucznych

1996
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Rager B., Wieczorek W.

Fizykochem.Probl.Mineralurgii [30], 107-117 (1996)