Ekstrakcja cynku z roztwor˘w chlorkowych

1996
Autorzy: 
Jakubiak A., Szymanowski J.

Rudy i Metale, [41], 275-278 (1996)