Otrzymywanie czystego siarczanu glinu z wielkopolskich glin

1996
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Rager B., Błaszczak J.

Zesz.Nauk.Politechniki Śląskiej, Górnictwo, [231], 293-299 (1996)