Krzemionki i krzemiany modyfikowane krajowymi silanowymi związkami proadhezyjnymi - napełniacze poliuretanów i PCV.

1997
Autorzy: 
Domka L., Krysztafkiewicz A., Guliński J., Urbaniak W., Maciejewski H.

Przem.Chem., [76] 96-98 (1997)