Ochrona interkalacyjnych związków grafitu przed korozją filmem elektrycznie przewodzącego polimeru

1998
Autorzy: 
Skowroński J.M., Urbaniak J.

Prace Nauk.Inst.Tech.Nieorg.i Nawozów Mineralnych Polit.Wrocł.[46/27] 265-270 (1998)