Badania procesu mieszania dla układu mieszadeł na wspólnym wale

2000
Autorzy: 
Broniarz - Press L., Woziwodzki S.

ZNPŁ, Inżynieria Chemiczna, [28] 35-42 (2000)