Ocena wpływu stopnia czystości wody na proces aeracji w mieszalniku

2000
Autorzy: 
Wesołowski P.

ZNPŁ, Inżynieria Chemiczna, [28] 219-224 (2000)