Intensyfikacja procesów wymiany w absorberach kaskadowych

2000
Autorzy: 
Broniarz - Press L., Ochowiak M.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, [39(31)] Nr 3s 8-9 (2000).