Zjawisko rewersji naprężeń w procesie suszenia materiałów kapilarno-porowatych

2001
Autorzy: 
Kowalski S.J.

Zastosowanie mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym, Wydawnictwo IBW PAN, Gdańsk 2001, strony 115-132