Przepływ roztworów środków powierzchniowo czynnych oraz polimerów w wężownicy

2001
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Różański J., Woziwodzki S.

INZ CHEM PROCESOWA 2001, 22/3B, 265-270 IF=0.172