Krzemionka koloidalna - struktura i właściwości

2001
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

WIADOMOŚCI CHEMICZNE 2001, 55, 1-2