Emisja akustyczna jako narzędzie monitorowania procesu pękania materiałów suszonych

2002
Autorzy: 
Kowalski S.J., Rajewska K,

Diagnostyka, vol. 27, 95-100 (2002)