Rola nanokrzemionki i surfaktantów w preparatyce powłok SiO2 otrzymanych metodą zol-żel

2002
Autorzy: 
Chęcmanowski J.G., Głuszek J., Masalski J., Jesionowski T.

Role of Nanosilica and Surfactants in Preparation of SiO2 Coatings by Sol-Gel Process
Ochrona przed korozją 11A, 214-218 (2002)