Zastosowanie metody elektrochemicznej w reaktorach zbiornikowych do oceny czasu mieszania

2002
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Woziwodzki S., Dryjer S.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 42 (33), nr 4s, 41-42 (2002)