Powstawanie wolnych rodnoków w rozwoju szarej pleśni na liściach poinsencji

2002
Autorzy: 
Kułek B., Floryszak-Wieczorek J., Górski Z.

Acta Agrobotanica Vol.55/1 157-171 (2002)