Wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniu właściwości gaczy brightstockowych

2003
Autorzy: 
Voelkel A., Fall J., Poskrobko J.

Przemysł Chemiczny, 82 95-102 (2003) IF=0.164