Zastosowanie odwróconej chromatorafii gazowej do badania procesu utleniania olejów podstawowych

2003
Autorzy: 
Voelkel A., Fall J.

Przemysł Chemiczny, 82 590-593 (2003) IF=0.164