IGC w charakterystyce ciał stałych

2003
Autorzy: 
Voelkel A.

Przemysł Chemiczny, 82 801-802 (2003) IF=0.164