Emisja akustyczna w materiałach suszonych

2003
Autorzy: 
Kowalski S.J., Banaszak J., Rajewska K.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, VOL 42 3-8 (2003)