Mass spectrometric behaviour of carboxylated polyethylene glycols and carboxylated octylphenol ethoxylates

2003
Autorzy: 
Franska M., Zgola A., Rychlowska J., Szymanski A., Lukaszewski Z., Franski R.

European Journal of Mass Spectrometry, 9 165-173 (2003) IF=0.956