Isolation of poly(propylene glycols)s from water for quantitative analysis by reversed-phase liquid chromatography

2003
Autorzy: 
Rychłowska J., Zgoła A., Grześkowiak T., Łukaszewski Z.

Journal of Chromatography A, 1021 11-17 (2003) IF=3.098