Nowe tendencje w procesach ekstrakcyjnych

2003
Autorzy: 
J. Szymanowski

Przem. Chem., 82, 792-793 (2003) IF=0.