Aspekty obliczeniowe i weryfikacja eksperymentalna modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych

2003
Autorzy: 
M. Staszak,.K. Alejski, J. Szymanowski

Przem. Chem., 82, 1259-1261 (2003) IF=0.18