Ocena jakości biodiesla

2003
Autorzy: 
B. Bachan, J. Szymanowski

Paliwa, oleje i smary, 116, 10-13. (2003)