Wpływ wodorotlenku wapnia na elektrochemiczne właściwości katod przeznaczonych do akumulatorów wodorkowych

2005
Autorzy: 
Skowroński J.M., Turowski T.

Przem Chem, (84/8) 574-576 (2005) IF=0.256