Zastosowanie modyfikowanych montmorillonitów z surowców krajowych jako napełniaczy polieterelowo-polibutadienolowych elastomerów uretanowych

2005
Autorzy: 
Jęczalik J.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 327-330