Elektrochemiczne właściwości interkalacyjnych związków grafitu po procesie chemicznej eksfoliacji

2006
Autorzy: 
Skowroński J.M.

PRZEM CHEM 85 1220 (2006) IF=0.429