Otrzymywanie oraz elektrochemiczna modyfikacja ZnCl2-IZG

2006
Autorzy: 
Urbaniak J., Skowroński J.M.

PRZEM CHEM 85 1240 (2006) IF=0.429