Mixing time in polymer and surface active agents solutions

2007
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Różańska S., Różański J.

Chemical and Process Engineering (Inżynieria Chemiczna i Procesowa), 28, nr 3, 591-602 (2007) IF=0,098