Analiza średniej prędkości sedymentacji okresowej zawiesin w roztworach

2008
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Szaferski W., Dulska D.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 47(39) nr 6 17-18 (2008)