Separation of nickel(II) and cadmium(II) ions in transport through polymer inclusion membranes with CYANEX 272 [Modelowanie separacji jonów niklu(II) i kadmu(II) w procesie transportu przez polimerowe membrany inkluzyjne zawierające CYANEX 272]

2008
Autorzy: 
Gajda B., Bogacki M.B.

Przemysl Chemiczny, 87(2) 121-124 (2008) IF=0.429