Chemical leaching nickel from spent nickel-cadmium batteries [Chemiczne ługowanie niklu ze złomu akumulatorów niklowo-kadmowych]

2008
Autorzy: 
Skowroński J.M., Osińska M.

Przemysl Chemiczny, 87 48-51 (2008) IF=0.429