Electrochemical behavior of negative electrode of lead-acid cells based on reticulated vitreous carbon carrier

2010
Autorzy: 
Czerwiński, A., Obrebowski, S., Kotowski, J., Rogulski, Z., Skowroński, J.M., Krawczyk, P., Rozmanowski, T., Bajsert, M., Przystałowski, M., Buczkowska-Biniecka, M., Jankowska, E. Baraniak, M.

Journal of Power Sources, 195 7524 (2010) IF=4.283