Hybrid lead-acid battery with reticulated vitreous carbon as a carrier- and current-collector of negative plate

2010
Autorzy: 
Czerwiński, A., Obrebowski, S., Kotowski, J., Rogulski, Z., Skowroński, J., Bajsert, M., Przystałowski, M., Buczkowska-Biniecka, M., Jankowska, E., Baraniak, M., Rotnicki, J., Kopczyk, M.

Journal of Power Sources, 195 7530 (2010) IF=4.283