Ocena wstępna stopnia rozkładu opakowań jednorazowych oferowanych przez sieci handlowe w procesach kompostowania i fermentacji,

2011
Autorzy: 
Dach J., Pilarski K., Marcinkowska A., Andrzejewska E.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(2) (2011), 32-36.