Brillouin spectroscopy studies of two-component polymerizable liquid system: 2,2-Bis[4-(2-hydroxymethacryloxypropoxy)phenyl]propane/benzyl methacrylate

2011
Autorzy: 
Łapsa K., Marcinkowska A., Andrzejewska E., Drozdowski M.

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 79 (2011), 841-847.