Właściwości adsorpcyjne oraz zwilżalność dwuskładnikowych mieszanin zawierających czwartorzędowe pochodne substancji lizosomotropowych

2011
Autorzy: 
Rojewska M., Prochaska K.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 50(5) (2011) 98-99.