Aktywność powierzchniowa, pianotwórczość oraz biodegradowalność surfaktantów stosowanych w pianotwórczych środkach gaśniczych

2011
Autorzy: 
Twardochleb, B., Jaszkiewicza, A., Szwacha, I., Prochaska, K.

Przem. Chem., 90(10) (2011) 1802-1807