Mieszanie laminarne w mieszalniku z dwoma mieszadłami

2011
Autorzy: 
Woziwodzki S.

Przemysł Chemiczny, 90, 4 (2011) 570-573. IF = 0,290