Wpływ stężenia anionowego związku powierzchniowo czynnego na morfologię osadu czynnego

2011
Autorzy: 
Wyrwas B., Kruszelnicka I., Ginter–Kramarczyk D.

Przemysł Chemiczny, 90(9) 1743-1748 (2011) IF=0.29