The Use of Polytetraflouroethylene Multi-Capillary Trap Extraction for Isolation of Octylphenol and its Short-Chained Oxyethylates from the Water Matrix

2011
Autorzy: 
Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T., Rydlichowski R., Hołderna-Odachowska A., Łukaszewski Z.

Journal of Chromatographic Science 49, 46-50 (2011) IF=0.863