Skład Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2020-2024

 1. prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK  Przewodnicząca dyscypliny
 2. dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
 3. dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
 4. dr hab. inż. Łukasz CHRZANOWSKI, prof. PP
 5. dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP
 6. dr hab. inż. Krzysztof FIC, prof. PP
 7. dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
 8. dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP
 9. dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
 10. prof. dr hab. inż. Grzegorz LOTA
 11. dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
 12. dr hab. inż. Grzegorz MILCZAREK, prof. PP
 13. prof. dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK
 14. dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
 15. prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
 16. dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
 17. dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP
 18. dr hab. inż. Karolina WIESZCZYCKA, prof. PP
 19. dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP
 20. dr hab. inż. Katarzyna BIELICKA-DASZKIEWICZ
 21. dr hab. inż. Magdalena FRAŃSKA
 22. dr hab. inż. Marcin JANCZAREK
 23. dr hab. inż. Bożena KARBOWSKA
 24. dr hab. inż. Arkadiusz KLOZIŃSKI
 25. dr hab. inż. Magdalena KRAWCZYK-CODA
 26. dr hab. inż. Agnieszka MARCINKOWSKA
 27. dr hab. inż. Kasylda MILCZEWSKA
 28. dr hab. inż. Michał NIEMCZAK
 29. dr hab. Małgorzata OSIŃSKA
 30. dr hab. inż. Dominik PAUKSZTA
 31. dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA
 32. dr hab. inż. Andrzej RYBICKI
 33. dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK
 34. dr hab. Andrzej SKRZYPCZAK
 35. dr hab. inż. Ewa STANISZ
 36. dr hab. inż. Katarzyna STASZAK
 37. dr hab. inż. Beata STRZEMIECKA
 38. dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
 39. dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK
 40. dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI
 41. dr hab. inż. Bogdan WYRWAS
 42. dr hab. inż. Joanna ZEMBRZUSKA