Władze Wydziału WTCh

Kierujący: 
Dziekan
dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP
do dziekanatu: 61 665-2351, -2352
Prodziekan
dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, prof. PP
61 665-3296
Prodziekan
dr hab. inż. Katarzyna Materna, prof. PP
do dziekanatu: 61 665-2351, -2352
Prodziekan
dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP
do dziekanatu: 61 665-2351, -2352
Kierownik
dr Tomasz Śliwa
61 665-2603