Zakład Polimerów

Kierujący: 
Kierownik
prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, prof. zwycz.
61 665-3637
Struktura: 

-- brak --

Kadra: 

Kadra

Pracownicy

Inny