Zakład Chemii Organicznej

Kierujący: 
Kierownik
prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
61 665-3687
Struktura: 

-- brak --

Kadra: 

Kadra

Pracownicy

Inny