Plany studiów doktoranckich

Plan zajęć ogólnouczelnianych znajduję się na stronie: http://www.put.poznan.pl/pl/studia-doktoranckie/harmonogram-zajec

Ramowy plan studiów doktoranckich "Technologia chemiczna" oraz plan wykładów monograficznych znajdują się w załącznikach poniżej.