INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
STRUKTURA
ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

 

Kierownik:

 

prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL
adam.voelkel@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3687

 

ZAKŁAD INŻYNIERII I APARATURY CHEMICZNEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
marek.ochowiak@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 2789

 

ZAKŁAD INŻYNIERII PROCESOWEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP
grzegorz.musielak@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3622

 

ZAKŁAD POLIMERÓW

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
slawomir.borysiak@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3549

Strona zakładu:
polimery.put.poznan.pl

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 

Kierownik:

 

prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI
teofil.jesionowski@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3720