Data dodania

Podsumowanie projektu ORBIS – Final ORBIS Conference

W dniach 5-6 lipca 2023 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa podsumowująca działalność pięcioletniego projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support), który uzyskał finansowanie w wysokości 2,27 mln euro w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie programu ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE, nr 778051). Koordynatorem tego międzynarodowego i międzysektorowego projektu, w którym uczestniczyło łącznie 14 instytucji akademickich i firm farmaceutycznych z 8 krajów, jest właśnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, a wśród partnerów znajduje się także Politechnika Poznańska. Celem działania ORBIS była i jest współpraca badawcza i szkoleniowa między uczelniami a sektorem przemysłowym nad opracowywaniem lepszych, skuteczniejszych, nowocześniejszych leków. Idee te ORBIS zrealizował przez międzynarodowe wyjazdy stażowe naukowców do instytucji partnerskich (łącznie na ogromną liczbę 459 miesięcy).

Final ORBIS Conference będzie okazją do świętowania tego sukcesu - tym większego, że okres realizacji projektu zbiegł się z niewyobrażalnymi wcześniej przeszkodami w postaci pandemii COVID i wojny w Ukrainie. Podczas konferencji zaproszeni uznani naukowcy z ośrodków europejskich i amerykańskich wygłoszą wykłady plenarne na najbardziej aktualne tematy współczesnych nauk farmaceutycznych. Specjalnym akcentem będzie ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego prof. Bozenie Michniak-Kohn z Rutgers University w New Jersey, amerykańskiego partnera projektu ORBIS. Nie zabraknie również wystąpień przedstawiających efekty naukowe zrealizowanych staży, prezentowanych zarówno przez poznańskich badaczy, jak i reprezentantów konsorcjum projektowego z Czech, Ukrainy, Niemiec, Finlandii, Irlandii, Słowenii oraz Stanów Zjednoczonych.

PL