INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
DYREKCJA

Dyrektor:

 

dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
krzysztof.alejski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 37 83

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca dyrektora:

 

dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP
jacek.rozanski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 21 47